top of page

Sağlıklı bireyler

Mutlu çiftler 

    Medeniyetin esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayatta yozlaşma, muhakkak sosyal, ekonomik ve siyasi bozulmaya neden olur. Aileyi oluşturan kadın ve erkeklerin doğal haklarına sahip olmaları, aile vazifelerini yerine getirebilme gücünde olmaları lazımdır.

gWqkv5.png
About

HAKKIMIZDA

     Cinsel Tıp Eğitim Derneği 2022 yılında Antalya merkezli olarak kurulmuştur. Dr. Selcen Bahadır, Dr.Umut Özdemir, Dr.Ege Can Şerefoğlu ve Psikoterapist SHU Gülsen Karabacak disiplinler arası iş birliğine olan inançlarıyla ülkemizde cinsel tıp alanındaki önemli bir boşluğu doldurmak adına dernekleşme çalışmalarına 2021 aralık ayında başlamışlardır. Geçici yönetim kurulunun oluşturulması ile birlikte derneğimiz Antalya valiliğinin izniyle resmi olarak kuruluş sürecini tamamlamış durumdadır. Derneğimiz tıbbın farklı branşlarında yer alan hekimleri (üroloji, jinekoloji, psikiyatri, endokrinoloji, aile hekimliği, halk sağlığı başta olmak üzere), ruh sağlığı alanında hizmet sunan uzmanları (psikoloji, klinik psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet uzmanlığı, aile danışmanlığı ), pelvik taban ile ilgili çalışan fizyoterapistleri ve ebe hemşirelik bölümlerini aynı hedef doğrultusunda bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Çünkü cinsel tıp biyo-psiko-sosyal sağlık alanlarının tümünü kapsayan karmaşık bir alandır ve bir çok uzmanlık dalını birden ilgilendiren tarafları söz konusudur. Bu konuda olabilen en çok sayıda uzmanın yetiştirilmesi derneğimizin elbette ana gayesidir. Çünkü cinsel işlev sorunları ülkemizin her toplum katmanında ve her yaştaki bireylerde ciddi oranda yaygınlaşmış durumdadır ve bu sorunlar bireysel anlamda kişiler üzerinde büyük stres oluştururken aile bütünlüğünü de tehdit eder hale gelmiştir. 

Bilimsel Anlayış

Etik Değerler

Sistemik Bakış

Bütüncül Yaklaşım

Kolektif Çalışma

Services

GENEL BAŞKANIMIZ

seksoloji-selcen-bahadir_edited_edited.png

    Cinsel Tıp Eğitim Derneği olarak bizler de sağlıklı bireylerin yetişmesi ve huzurlu mutlu bir aile yaşantısı için ve de ülkemizin geleceğine katkı sunmak adına bir yola çıkmış bulunuyoruz. Ülkemizde cinsel tıp konusu ne yazık ki üniversitelerimizin ve eğitim kurumlarımızın müfredatlarında çok az yer bulmakta ya da yüzelsel biçimde ele alınmaktadır. Cinsel sorunların yaygınlığı göz önünde tutulduğunda mevcut yetişmiş insan gücümüzün bunu karşılama durumu ne yazık ki pek mümkün olamamaktadır. Bu sebeple halkımızı doğru bilgilendirirken, tedavi veya danışmanlık hizmeti sunacak uzmanların yetişmesine de katkı sunma hedefindeyiz. Bu amaçla dünyada cinsel tıp alanındaki en güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve en kaliteli eğitimleri en sistematik biçimiyle multidisipliner bir anlayışla kursiyerlerimize vermeyi amaçlıyoruz...

Uzm.Dr. Selcen Bahadır

Genel Başkan

YOL HARİTAMIZ 2022-2023

2022
Q1

Derneğin kuruluşu ve yönetim kurulunun oluşturulması
 
Sosyal medya kanallarının açılması
 
Web sitesinin geliştirilmesi 

Ulusal cinsel tıp sempozyumu (örgün) organize edilmesi

 
Uluslararası Cinsel Tıp Sempozyumu online düzenlenmesi
 
Eğitim müfredatının belirlenmesi

Cinsel tıp okulu için ön taleplerin alınması

 
Diğer tıp dernekleri ve başkanlarıyla görüşmeler
 
Webinar etkinlikleri
 
Derneğin meslek örgütleri bazında ülkemize tanıtımı

2022
Q2-3

Cinsel Tıp Okulu projesinin İstanbul'da başlaması

Dünya ve Avrupa'da tanınmış etkin  cinsel tıp dernekleri ile afiliyasyon ve iş birliği modellerinin oluşturulması

Ülkemize cinsel tıp alanında textbook niteliğinde çok yazarlı geniş bir Türkçe bir kaynak kazandırmak adına uzmanlarla çalıştaylar yapılması ve iş bölümlerinin oluşturulması

Süreli yayın niteliğinde bilimsel hakemli bir cinsel tıp dergisinin yanına hazırlanması 

Antalya'da uluslararası geniş katılımlı bir Cinsel Tıp Kongresinin ön çalışmalarının başlatılması

2022
Q4

Cinsel Tıp Okulu projesinin İstanbul dışı illerde de devam ettirilmesi

2023 Cinsel Tıp Kongresi için hazırlıklar ve bilimsel programın oluşturulması

Çok yazarlı Cinsel Tıp kitabının bölümlerin yazılması ve yayına hazırlanması

Cinsel tıp dergisi için duyurular ve makalelerin kabul edilmeye başlanması

2023

2023 1. Uluslararası Cinsel Tıp Kongresi - Antalya -Belek

Cinsel Tıp kitabının basım ve dağıtımı

Cinsel tıp dergisinin yayın hayatına başlaması

 

SEKSOLOJİ OKULU
Aşıklar Embrace
CİNSEL TIP OKULU
 
İntervizyon
Görüşmeleri
Süpervizyon
Toplantıları

İŞ BİRİLİĞİ İÇİNDE OLDUĞUMUZ KURUM VE KURULUŞLAR

Cinsel tıp alanında çalışan ve iş birliği içinde olduğumuz kurum  organizasyon ve dernekler

UZ Clinic Antalya.png
bottom of page